AKYÜREK APARTMANI

Tasarım: Artelye Mimarlık
İşveren: – 
Konum: Hopa-Artvin
İnşaat alanı:
Mimari yaklaşım: